Outourcing IT – Korzyści


Outsourcing IT – 9 Największych Korzyści.

Oto dlaczego warto zastanowić się nad wdrożeniem usług IT z zewnętrznej firmy.

1. Kontrola kosztów operacyjnych IT.
Zlecenie wykonania usług informatycznych na zewnątrz zamienia stałe koszty na koszty zmienne i powoduje, że firma efektywniej gospodaruje środkami na IT. Innymi słowy, płaci tylko za to czego potrzebuje i z czego skorzysta. Przykładem może być wynajęcie serwera WWW vs utrzymywanie własnego serwera, koszty administracji, zużycia energii itp

2. Obniżenie kosztów pracy
Szkolenie własnego personelu informatycznego może być bardzo drogie. Pracownicy odchodzą lub nie spełniają twoich oczekiwań, podczas gdy zlecenie wykonania usług na zewnątrz pozwala uwolnić się od nietrafionych inwestycji w szkolenia i skupiać twoje zasoby ludzkie na najważniejszych aspektach działalności firmy.

3. Wykwalifikowany, Doświadczony, Certyfikowany – problemy rekrutacji.
Pracownicy branży IT to najszybciej zmieniający pracodawcę specjaliści. Jeśli nie masz doświadczenia w branży IT, jak sprawdzisz, że twój nowo zatrudniony pracownik ma kwalifikacje? Certyfikaty jak np. Microsoft Certified Systems Enginner (MCSE) są ważne ale najważniejsze jest doświadczenie.

4. Kwalifikacje nie są równoważne doświadczeniu.
Problemem firm zatrudniających etatowy personel IT jest brak nowych doświadczeń. Ludzie pracujący w jednej firmie od lat na tym samym sprzęcie są niewątpliwie wielkimi fachowcami lecz żadne szkolenia branżowe nie zmienią faktu iż doświadczenie zawodowe można zdobyć jedynie pracując na różnych stanowiskach w różnych organizacjach.

5. Wzrost Wydajności i Konkurencyjności
Organizacje, które skupiają tylko się na celu biznesowym mogą produkować lub świadczyć taniej usługi dla swoich odbiorców.

6. Szybkie wdrożenie nowych technologii.
Dzięki usługom ousourcingu IT o odpowiedniej jakości organizacja może szybko wdrożyć nowe projekty lub produkty. Przygotowanie i wdrożenie własnego oprogramowania, przeszkolenie personelu zajmuje znacznie więcej czasu i środków niż wynajęcie już gotowych rozwiązań wraz z pomocą techniczną. Firma zewnętrzna świadczy nie tylko usługi IT lecz dzieli się również swoim wieloletnim doświadczeniem.

8. Redukcja ryzyka

Każda biznesowa inwestycja niesie ryzyko. Otoczenie biznesowe, prawne i technika zmieniają bardzo szybko. Zewnętrzni usługodawcy IT przejmują dużą część ryzyka z ich branży ponieważ wiedzą jak uniknąć ryzyka w ich specjalnościach np. zabezpieczenia sieci, czy serwerów.

9. Zrównanie szans

Większość małych firm nie może pozwolić sobie na utrzymanie i rozbudowę wewnątrzzakładowej obsługi technicznej IT, taką jak utrzymują większe przedsiębiorstwa. Zlecenie wykonania outsourcingu usług IT może pomagać małym przedsiębiorstwom przez dawanie im dostępu do podobnej technologii, i wiedzy, którą posiadają duże przedsiębiorstwa. Zwiększa to ich szanse na obniżenie kosztów w walce z dużymi konkurentami.